Kurdisk litteratur

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5KD031

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Dessutom tillkommer kompendiematerial som säljs av kursläraren.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin