Introduktionskurs i sydkurdiska (sorani)

15 hp

Kurs, Grundnivå, 5KD132

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kurdiskan, som tillhör den iranska språkfamiljen inom de indoeuropeiska språken, talas idag av 20-25 miljoner människor i Turkiet, Irak, Iran, Syrien och före detta Sovjetrepublikerna Armenien och Azerbajdzjan. Språket kan delas in i två huvuddialekter, sorani (sydkurdiska) och kurmanji (nordkurdiska).

Uppläggning för distanskurs: Kursen är IT-baserad. Kommunikationen mellan lärare och studenter sker via universitetets kursportal Studium och Zoom. Tentamen är obligatorisk och skrivs i Uppsala. Tillgång till dator med högtalare, mikrofon, kamera och bredbandsuppkoppling krävs för att följa kursen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin