Introduktionskurs i sydkurdiska (sorani)

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5KD132

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Kurskompendium, UppsalaObligatorisk (innehåller artiklar om kurdernas historia, iranska språk samt mångspråkighet och språkstandardisering.)

Nätbaserat kursmaterial med texter och ordlistor samt grammatisk översikt.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin