Tillvalsspråk: Kurdiska 2 (kurmanji)

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5KD602

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen ger en breddning inom ämnet iranska språk genom att ge grundläggande kunskaper i nordkurdiska (kurmanji). Dessa innefattar fonologi och grundläggande morfosyntax samt alfabetet. Muntlig och skriftlig färdighet samt läsning av elementära texter ingår även i kursen. Moment av jämförelse med huvudspråkets grammatik samt mellan nord- och sydkurdiska förekommer också.

Distanskursens upplägg: Kursen är IT-baserad och ges i universitets kursportal Studium samt i Zoom. Tillgång till dator med högtalare, mikrofon, kamera och bredbandsuppkoppling krävs för att följa kursen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin