Tillvalsspråk: Kurdiska 2 (kurmanji)

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5KD602

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen ger en breddning inom ämnet iranska språk genom att ge grundläggande kunskaper i nordkurdiska (kurmanji). Dessa innefattar fonologi och grundläggande morfosyntax samt alfabetet. Muntlig och skriftlig färdighet samt läsning av elementära texter ingår även i kursen. Moment av jämförelse med huvudspråkets grammatik samt mellan nord- och sydkurdiska förekommer också.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin