Tillvalsspråk: Kurdiska 2 (kurmanji)

15 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 5KD602

Huvudgrupp 1

Meddelande om aktuell kurslitteratur ges vid kursstart.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin