Tillvalsspråk: Kurdiska 1 (sorani)

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5KD601

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen ger en breddning inom ämnet iranska språk genom att ge grundläggande kunskaper i sydkurdiska (sorani). Dessa innefattar fonologi och grundläggande morfosyntax samt alfabetet. Muntlig och skriftlig färdighet samt läsning av elementära texter ingår även i kursen. Moment av jämförelse med huvudspråkets grammatik förekommer också.

Distanskursens upplägg: Kursen är IT-baserad och ges i universitets kursportal Studium samt i Zoom. Tillgång till dator med högtalare, mikrofon, kamera och bredbandsuppkoppling krävs för att följa kursen.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin