Tillvalsspråk: Kurdiska 1 (sorani)

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5KD601

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen ger en breddning inom ämnet iranska språk genom att ge grundläggande kunskaper i sydkurdiska (sorani). Dessa innefattar fonologi och grundläggande morfosyntax samt alfabetet. Muntlig och skriftlig färdighet samt läsning av elementära texter ingår även i kursen. Moment av jämförelse med huvudspråkets grammatik förekommer också.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin