Persisk litteratur

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5PE230

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen ger en introduktion till författare, genrer och epoker i den klassiska och moderna persiska litteraturen.

Kursen ingår även som delkurs i Persiska C och kan inte läsas tillsammans med denna.

Distanskursens upplägg: Kursen är IT-baserad och ges i universitets kursportal Studium samt i Zoom. Tillgång till dator med högtalare, mikrofon, kamera och bredbandsuppkoppling krävs för att följa kursen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin