Persisk litteratur

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5PE230

Persisk litteratur

  • Utas, Bo, Essäer och översättningar, Institutionen för lingvistik och filologi, 2011Obligatorisk
  • Kurskompendium, Institutionen för lingvistik och filologi

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin