Persisk litteratur

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5PE230

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Persisk litteratur

  • Kurskompendium: Del I och Del II, Institutionen för lingvistik och filologiObligatorisk
  • Utas, Bo, Essäer och översättningar, Institutionen för lingvistik och filologi, 2011Obligatorisk

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin