Tillämpad persiska

30 hp

Kurs, Grundnivå, 5JR425

Hösten 2023 Hösten 2023, Persisktalande land, 100 %, Campus, Persiska

Våren 2024 Våren 2024, Persisktalande land, 100 %, Campus, Persiska

Om kursen

Studier i persiska under en termin vid ett av institutionen godkänt lärosäte i ett persisktalande land. Kontakta institutionen för information om aktuella avtal.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin