Tillämpad persiska

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5JR425

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Enligt den godkända språkskola som studenten väljer.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin