Kurdiska A

30 hp

Kurs, Grundnivå, 5KD101

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen ger goda kunskaper i kurdiska genom studier av grammatik och texter. Tal- och skrivövningar ingår också liksom kurser i kurdiska realia, det vill säga Kurdistans religiösa, politiska, kulturella och sociala förhållanden. A-nivån inriktas främst på studiet av sorani, men på högre nivåer studeras båda dialekterna parallellt och komparativt.

Delar av kursen ges digitalt. Tillgång till dator med högtalare, mikrofon, kamera och internetåtkomst krävs för att följa kursen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin