Språkvetenskaplig teori och metod för filologisk inriktning på Mellanösterns, Central-, Öst- och Sydasiens språk

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5AA019

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen ger en teoretisk och metodisk förberedelse för examensarbete med filologisk inriktning i någon av regionerna Mellanöstern, Central-, Öst- och Sydasien med tillämpning av för respektive region relevant teori på språkvetenskap och sociolingvistik. Språkvetenskapliga arbetsmetoder presenteras och tillämpas på utvalt material. Etiska överväganden i samband med datainsamling diskuteras. Genusaspekter behandlas och genusperspektiv anläggs där det är relevant.

Distanskursens upplägg: Kursen är IT-baserad och ges i universitets kursportal Studium samt i Zoom. Tillgång till dator med högtalare, mikrofon, kamera och bredbandsuppkoppling krävs för att följa kursen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin