Introduktionskurs i persiska

15 hp

Kurs, Grundnivå, 5JR122

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Distans, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen ger en introduktion till modern nypersiska (alfabet, fonologi, grundläggande morfosyntax) och en viss färdighet i det talade och skrivna språket samt grundläggande kännedom om det persiska språkets historia.

Distanskursens upplägg: Kursen är IT-baserad och ges i universitets kursportal Studium samt i Zoom. Tillgång till dator med högtalare, mikrofon, kamera och bredbandsuppkoppling krävs för att följa kursen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin