Introduktionskurs i persiska

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5JR122

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Kurskompendium

Information om detta kommer vid kursstart.

Obligatorisk

Allmän grammatik och fonetik

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin