Introduktionskurs i persiska

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5JR122

Allmän grammatik och fonetik

Huvudgrupp 2

Delkurs 1 Grammatik och språkfärdighet

Kurskompendium

Information om detta kommer vid kursstart. Kurslitteratur tillhandahålles digitalt.

Obligatorisk

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin