Balochiska A

30 hp

Kurs, Grundnivå, 5BA001

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Distans, Engelska

Om kursen

Kursen ger grundläggande kunskaper i det balochiska språkets fonetik, formlära och syntax samt ger en kortfattad översikt över balochernas historia. Dessutom ger den viss färdighet i att läsa, tala och skriva balochiska. En översikt över balochiskans dialekter och språkets ställning inom den iranska språkfamiljen ingår, liksom en orientering i olika ortografiska system för balochiska.

Distanskursens upplägg: Kursen är IT-baserad och ges i universitets kursportal Studium samt i Zoom. Tillgång till dator med högtalare, mikrofon, kamera och bredbandsuppkoppling krävs för att följa kursen. Kursen innefattar en obligatorisk träff i Uppsala per termin.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin