Masterprogram i språk – Grekiska och bysantinologi

120 hp

Masterprogrammet i språk med inriktningen grekiska och bysantinologi är för dig som vill fördjupa dina kunskaper inom såväl historiska perspektiv som aktuella forskningsområden inom ämnet. Inom programmet kan du exempelvis läsa kurser om den antikgrekiska och bysantinska historieskrivningen och fiktion. Dina färdigheter i att utrycka dig i skrift och i tal tränas under hela utbildningen. Du stärker även din analytiska kompetens genom mindre projekt med tydliga forskningsfrågor som du får möjlighet att presentera.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Språkvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet har Sveriges bredaste utbud av utbildning i språk och språkrelaterade ämnen. Du väljer att fördjupa dig inom ett eller flera av huvudområdena. Det kan vara språk, litteratur, lingvistik med mera.

Även kurser från andra fakulteter kan tas med i examen för att ytterligare specialisera din utbildning. Programmet ger dig möjlighet att läsa arbetslivsinriktade kurser som är specialutformade för språkstuderande. Studierna är forskningsförberedande och ger redan efter första året behörighet till utbildning på forskarnivå.

Programmet erbjuder ett helhetsgrepp på den klassiska och klassicerande grekiskan under hela den antika och bysantinska perioden, men lämnar också utrymme för fördjupning inom specifika epoker, genrer och metodologier på basis av institutionens forskningsmiljö och individuella intressen, till exempel utifrån uppsatsarbetet.

Examen

Programmet leder med den aktuella inriktningen till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med grekiska och bysantinologi som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att avlägga en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Masterprogrammet omfattar fyra terminers studier. Utbildningen är fördelad på kurser och självständiga arbeten. Under första året löper en arbetslivsinriktad seminarieserie samt organiserade studiebesök som är gemensamma för alla inriktningar inom programmet. Kurserna inom programmet varierar beroende på vilket huvudområde du väljer att fördjupa dig i.

Termin 1

Den första terminen innehåller två programgemensamma kurser - en kurs i teori och metod samt en kurs med arbetslivsorienterande föreläsningar och studiebesök. Därutöver läses kurser inom det egna huvudområdet.

Termin 2

Andra terminen ägnas åt fördjupning inom huvudområdet, omfattande 15 hp. Resterande 15 hp utgörs av en programgemensam metodkurs med forskningsanknytning samt en valbar kurs inom huvudområde eller andra ämnen.

Termin 3 och 4

Den tredje och fjärde terminen fördelas mellan ett självständigt arbete omfattande 15 eller 30 hp samt valbara kurser inom huvudområde eller andra ämnen. Möjlighet till praktik omfattande 7,5 hp eller 15 hp finns.

Under programmets första termin löper en seminarieserie med inbjudna gästföreläsare som representerar olika yrken med språkinriktning. Utöver seminarierna förekommer även besök på arbetsplatser med anknytning till språkyrken. Seminarierna och arbetsplatsbesöken är gemensamma för alla studenter inom programmet och ger en värdefull inblick i yrkeslivet samt tillfälle att knyta personliga kontakter.

Vissa delmoment kräver obligatorisk närvaro. Vissa kurser och moment erbjuds som distanskurser med online-seminarier.

Inom programmet finns det möjlighet att göra praktik om 5 eller 10 veckor. Studenten tar själv kontakt med potentiella praktikplatser. Studier bedrivna vid utländskt universitet kan ofta ingå i examen.

Områden inom vilka det kan finnas ett behov av språkvetare är internationella organisationer, statliga myndigheter, statlig och kommunal förvaltning med mera, liksom institutioner och företag som riktar sig till allmänheten och specifika grupper. Exempel på arbetsplatser där språktjänster efterfrågas är företag inom förlags- och tidningsbranschen, reklambyråer, näringslivet och turistnäringen såsom ambassader, UD, Regeringskansliet, SIDA.

Efter att ha avlagt masterexamen i grekiska och bysantinologi öppnar sig en rad olika karriärvägar. Ett vanligt nästa steg är att fortsätta inom akademin, först som doktorand och senare som lärare och forskare. Det finns även möjligheter vid museer, bibliotek och kulturarvsorganisationer, där du kan arbeta med att katalogisera, kurera och forska kring samlingar relaterade till den klassiska traditionen och det bysantinska kulturarvet. Ytterligare alternativ inkluderar arbete som översättare av antika och bysantinska texter eller som författare inom ämnen som rör klassisk grekisk litteratur och bysantinsk historia.

I en tid av ökande globalisering och digitalisering blir kunskap om antika och medeltida språk och kulturer allt mer relevant. En masterexamen i grekiska och bysantinologi erbjuder inte bara djupgående kunskap i ämnet, utan också generiska färdigheter som är användbara i en rad olika yrkesroller. Studenter utvecklar förmågan att analysera och utvärdera komplexa informationskällor, en kompetens som är direkt tillämpbar i yrkeslivet, särskilt där datainsamling och kritisk granskning är centralt. Utbildningen förstärker även förmågan att kritiskt bedöma källors pålitlighet, en färdighet som blir allt viktigare i en era av snabba, flerspråkiga informationsflöden.

Förmågan att analysera klassiska texter och historiska händelser stärker inte bara kritiskt tänkande utan också förståelsen för flertydiga och föränderliga begrepp i kulturer som skiljer sig från ens egen. Denna typ av kulturell medvetenhet är en värdefull tillgång i en allt mer globaliserad värld, särskilt i yrken där känslighet för kulturella skillnader är av stor betydelse.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin