Masterprogram i språk – Kinesiska

120 hp

Kina är världens folkrikaste land och kinesiska är världens största språk. Kina får allt större betydelse i världen ekonomiskt, politiskt och kulturellt. Studier i kinesiska och Kinas samhälle och kultur är viktiga för att bland annat förstå utvecklingen i landet. På masterprogrammet i språk med inriktningen kinesiska får du djupare förståelse för språket, kulturen, historien och dagens kinesiska samhälle. Du blir förberedd för en karriär inom myndigheter, näringsliv, kultur eller för vidare akademiska studier.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Språkvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet har Sveriges bredaste utbud av utbildning i språk och språkrelaterade ämnen. Du väljer att fördjupa dig inom ett eller flera av huvudområdena. Det kan vara språk, litteratur, lingvistik med mera.

På masterprogrammet i språk med inriktning mot kinesiska får du djupare förståelse för det kinesiska språket, kulturen, historien och dagens kinesiska samhälle.

Genom globaliseringsprocessen får Kina allt större betydelse i världen. Studier i kinesiska och Kinas samhälle och kultur är viktiga förutsättningar för att förstå utvecklingen i landet och för att ha kontakt med Kina och kineser i olika yrkesmässiga sammanhang.

Programmet förbereder dig för en karriär inom myndigheter, näringsliv och kultur.

Även kurser från andra fakulteter kan tas med i examen för att ytterligare specialisera din utbildning. Programmet ger dig möjlighet att läsa arbetslivsinriktade kurser som är specialutformade för språkstuderande. Studierna är forskningsförberedande och ger redan efter första året behörighet till utbildning på forskarnivå.

Examen

Programmet leder med den aktuella inriktningen till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med kinesiska som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att avlägga en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Masterprogrammet omfattar fyra terminers studier. Utbildningen är fördelad på kurser och avslutas med ett examensarbete på masternivå. Under första året löper en arbetslivsinriktad seminarieserie samt organiserade studiebesök som är gemensamma för alla inriktningar inom programmet.

Termin 1

Under första terminen läser du den programgemensamma kursen Forska på språk. Utöver den löper en kurs med en seminarieserie med inbjudna gästföreläsare som representerar olika yrken med språkinriktning. Utöver seminarierna förekommer även besök på arbetsplatser med anknytning till språkyrken. Seminarierna och arbetsplatsbesöken är gemensamma för alla studenter inom programmet och ger en värdefull inblick i yrkeslivet samt tillfälle att knyta personliga kontakter.

Du läser också kurserna Kinas historia och kultur, avancerad nivå (7,5 hp) som ges på distans och Kinesisk litteraturhistoria, avancerad nivå (7,5 hp). Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. De examinerande momenten består framför allt av PM där du fördjupar dig i en fråga av de teman som tagits upp under respektive kurs.

Termin 2

På andra terminen kan du läsa kursen Kina idag, avancerad nivå (7,5 hp). Undervisningen består av föreläsningar och seminarier på distans. De examinerande momenten består framför allt av ett PM där du fördjupar dig i en fråga av de teman som tagits upp under kursen. Terminens resterande kurser är valfria. Alternativt läser du 30 hp kurser i annat ämne.

Termin 3

Termin 3 ges kursen Kinesiska i yrkeslivet, praktikkurs, 30 hp, där du gör praktik på ett institut, en myndighet eller en organisation som ämnet kinesiska har avtal med under den aktuella terminen. Praktikens innehåll beror på praktikplats.

Termin 4

Under programmets sista termin skriver du masteruppsats. Här får du visa din förmåga att bidra till ett avgränsat område inom ämnet kinesiska. Du får presentera originalforskning skriven enligt akademiska normer och följa mycket strikta krav på intellektuell och forskningsmässig stringens. På så sätt visar du din förmåga att göra karriär som forskare eller på något annat område som ställer stora krav på kompetens och intellektuellt arbete. Handledning, föreläsningar och seminarier ges på distans.

Undervisningen består till största delen av föreläsningar och seminarier. På praktikkursen som kan läsas termin tre ägnas stor del av tiden åt att utföra analytiska uppgifter under viss handledning.

En masterexamen i kinesiska ger dig möjligheter att utvecklas intellektuellt, träna din analysförmåga och slipa din kapacitet så att du är väl förberedd inför en anställning som till exempel analytiker, konsult eller expert i olika frågor som rör landet och språket på myndigheter, organisationer, och företag.

Om du hellre ser en akademisk karriär framför dig ger masterexamen i kinesiska en god grund för forskarutbildningen i ämnet.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin