Masterprogram i språk – Turkiska språk

120 hp

Masterprogrammet i språk med inriktning mot turkiska språk utvecklar din kompetens i hela språkfamiljen och ger dig avancerade kunskaper om turkisk lingvistik och filologi. Här får du studera i en internationell miljö med andra från olika akademiska, pedagogiska, kulturella och etniska bakgrunder. Du får läsa olika klassiska grenar av turkiska studier, jobbar med moderna digitala verktyg och får en utbildning som förbereder dig på vidare studier på forskarnivå.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Programmet riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper inom turkisk lingvistik och filologi. Du kommer att studera i en internationell miljö och träffa lärare och studenter med olika akademisk, pedagogisk, kulturell och etnisk bakgrund.

Genom utbildningen kommer du även få breda och specialiserade kunskaper och akademiska färdigheter inom turkiska studier som kvalificerar dig för vidare studier på forskarnivå eller för akademiskt arbete vid universitet och forskningsinstitutioner.

Programmet omfattar olika grenar av turkiska studier: filologisk analys av historiska texter, handskriftskunskap och kritisk textutgåva, digital filologi, historisk-komparativ lingvistik, språktypologi, samt dialektologi och språkdokumentation. Dessutom ingår i programmet användning och tillämpning av moderna digitala verktyg i samband med uppbyggnad av korpusar och digitala textutgåvor.

Under dina studier får du en direkt inblick i våra pågående forskningsprojekt och vetenskapliga aktiviteter. Vid intresse kan projektrelaterade uppgifter integreras i vanliga kursarbetet för att testa och illustrera den omedelbara tillämpningen av uppnådda forskningsresultat.

Examen

Programmet leder med den aktuella inriktningen till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med turkiska språk som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att avlägga en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Masterprogrammet omfattar fyra terminers studier. Den första terminen innehåller två programgemensamma kurser - en kurs i teori och metod samt en kurs med arbetslivsorienterande föreläsningar och studiebesök. Därutöver läses två kurser inom turkiska språk.

Andra terminen ägnas åt fördjupning inom huvudområdet (22,5 hp). Resterande 7,5 hp utgörs av en programgemensam metodkurs med forskningsanknytning.

Den tredje terminen innehåller valbara kurser inom turkiska språk. I den fjärde terminen skriver studenter sitt examensarbete.

Möjlighet till praktik omfattande 7,5 hp finns.

Kurser inom programmet

Termin 1

 • Perspektiv på språk, 7,5 hp
 • Språkvetenskap i yrkeslivet, 7,5 hp
 • Fornturkisk filologi, 7,5 hp
 • Turkisk språkhistoria, 7,5 hp

Termin 2

 • Forska på språk. Språkvetenskapens metoder, 7,5 hp
 • Medelturkisk filologi, 7,5 hp
 • Jämförande turkologi: kiptjakiska och ogusiska språk, 7,5 hp
 • De turkiska språkens typologi, 7,5 hp

Termin 3

 • Valbart turkiskt språk, 7,5 hp
 • Aktuella forskningsområden i turkisk lingvistik, 7,5 hp
 • Läskurs i turkisk lingvistik och filologi, 7,5 hp
 • Jämförande turkologi: sibiriska turkiska språk, 4 hp

Termin 4

 • Examensarbete, 30 hp

Under programmets första termin löper en seminarieserie med inbjudna gästföreläsare som representerar olika yrken med språkinriktning. Utöver seminarierna förekommer även besök på arbetsplatser med anknytning till språkyrken. Seminarierna och arbetsplatsbesöken är gemensamma för alla studenter inom programmet och ger en värdefull inblick i yrkeslivet samt tillfälle att knyta personliga kontakter.

Mellan undervisningspassen finns gott om tid för att läsa och fundera över olika texter på olika turkiska språk samt vetenskapliga publikationer, något som du vanligtvis gör på egen hand men ibland även i grupp. Genom detta förväntas du successivt tillägna dig fördjupade kunskaper och erhålla mer avancerad färdighetsträning inom ämnet.

Examinationen sker löpande genom aktivt deltagande i seminarier, muntlig presentation av valda teman samt inlämnade av egenförfattade texter med tydliga deadlines. Den kan också bestå av en längre text som lämnas in i slutet av en kurs.

Vissa delmoment kräver obligatorisk närvaro. Vissa kurser och moment erbjuds som distanskurser med online-seminarier.

Inom programmet finns det möjlighet att göra praktik om 5 eller 10 veckor. Studenten tar själv kontakt med potentiella praktikplatser. Studier bedrivna vid utländskt universitet kan ofta ingå i examen.

Efter avslutat masterprogram i språk med inriktning mot turkiska språk kommer du ha förvärvat goda kunskaper om turkisk lingvistik och filologi. Du har utvecklat metodiska och analytiska färdigheter som förbereder dig antingen för forskarutbildning eller för anställning utanför universitetet i ett brett spektrum av fält.

De färdigheter som förvärvas under programmet är också relevanta för arbeten inom icke-akademiska områden; såsom tryckta medier och annan massmedia, förlag, kulturinstitutioner, politiska partier, icke-statliga organisationer, pressavdelningar och mänskliga resursavdelningar för företag, eller vissa myndigheter.

Turkiska språk, som talas av ungefär 200 miljoner talare, sträcker sig över ett område från Balkan genom Centralasien till nordöstra Sibirien. På grund av Turkiets och Kazakhstans strategiska läge kommer kunskaper i och om turkiska språk vara av avgörande betydelse under mycket lång tid framöver.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin