Masterprogram i språk – Romanska språk

120 hp

Romanska språk är benämningen för de språk som har sitt ursprung i latin. Inom masterprogrammet i språk får du lära dig om dessa språks historia och samtida förhållanden och du får fördjupa dig i deras litteraturer. Franska och spanska, de två romanska språk som du kan välja som huvudinriktning inom programmet, är modersmål för mer än 500 miljoner människor och är officiellt språk i 47 länder. Här får du möjlighet att bli expert på språk som spelar viktiga roller i den globala världens kultur och politik.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Utbildningen riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper inom romanska språk. Du får inledningsvis välja franska eller spanska som huvudinriktning. Programmet fördjupar och utvecklar dina kunskaper i franska och/eller spanska och ger dig ämnesöverskridande kunskaper i vetenskapsteori, forskningsmetodik och forskningsetik.

Genom att läsa programmet kommer du att få bredda dina kunskaper i språk- och litteraturvetenskap inom det valda språket, samtidigt som du får fördjupa dig i ett specifikt intresseområde. Du väljer själv en specialisering som knyter an till ämnets forskningsprofil och avslutar utbildningen med ett examensarbete i form av en uppsats.

Du kommer att arbeta med mycket kompetenta lärare som har en lång erfarenhet i såväl språk- och litteraturvetenskaplig forskning som i undervisning på avancerad nivå.

Masterprogrammet i romanska språk ges inom språkvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet, som har Sveriges bredaste utbud av utbildning i språk och språkrelaterade ämnen.

I programmet ingår också några fakultetsgemensamma kurser. Även kurser från andra fakulteter kan tas med i examen för att ytterligare specialisera din utbildning. Programmet ger dig möjlighet att läsa arbetslivsinriktade kurser som är specialutformade för språkstuderande. Utbildningen förbereder dig för en kommande yrkesverksamhet med anknytning till språk eller för forskarutbildning. Studierna ger redan efter första året behörighet till utbildning på forskarnivå. Utlandsstudier kan också ingå i programmet och är något som uppmuntras så långt det är praktiskt möjligt.

Examen

Programmet leder med den aktuella inriktningen till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med romanska språk som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att avlägga en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Masterprogrammet omfattar fyra terminers studier. Utbildningen är fördelad på kurser och självständiga arbeten. Under första året löper en arbetslivsinriktad seminarieserie samt organiserade studiebesök som är gemensamma för alla inriktningar inom programmet. Kurserna inom programmet varierar beroende på vilket huvudområde du väljer att fördjupa dig i.

Termin 1

Den första terminen innehåller två programgemensamma kurser - en kurs i teori och metod samt en kurs med arbetslivsorienterande föreläsningar och studiebesök. Därutöver läser du kurser inom det egna huvudområdet.

Termin 2

Andra terminen ägnas åt fördjupning inom huvudområdet, omfattande 15 hp. Resterande 15 hp utgörs av en programgemensam metodkurs med forskningsanknytning samt en valbar kurs inom huvudområde eller andra ämnen.

Termin 3 och 4

Den tredje och fjärde terminen fördelas mellan ett självständigt arbete omfattande 15 eller 30 hp samt valbara kurser inom huvudområde eller andra ämnen. Möjlighet till praktik omfattande 7,5 hp eller 15 hp finns.

Under programmets första termin löper en seminarieserie med inbjudna gästföreläsare som representerar olika yrken med språkinriktning. Utöver seminarierna förekommer även besök på arbetsplatser med anknytning till språkyrken. Seminarierna och arbetsplatsbesöken är gemensamma för alla studenter inom programmet och ger en värdefull inblick i yrkeslivet samt tillfälle att knyta personliga kontakter.

Vissa delmoment kräver obligatorisk närvaro. Vissa kurser och moment erbjuds som distanskurser med online-seminarier.

Inom programmet finns det möjlighet att göra praktik om 5 eller 10 veckor. Du tar själv kontakt med potentiella praktikplatser. Studier bedrivna vid utländskt universitet kan ofta ingå i examen.

En masterexamen i romanska språk utgör inte bara första steget till forskarutbildning och den akademiska världen utan är även en väg till anställning inom ett stort antal områden där expertis inom ett romanskt språk är en tillgång, som exempelvis förlag, pressavdelningar, internationella organisationer, kulturinstitutioner, non-governmental organisations, politiska partier, statliga myndigheter, turistnäringen och företag med internationella kontakter.

De kunskaper och färdigheter som förvärvas under utbildningen är eftertraktade ute på arbetsmarknaden såväl inom Sverige som i utlandet. I Sverige finns över 1500 företag med fransk- eller spanskspråkiga rötter där dina språk- och kulturkunskaper är eftersökta. Lika många svenska företag finns representerade i den spansk- och franskspråkiga världen.

Vikten av de romanska språken kan inte överskattas. Spanskan är nu ett av de snabbast växande språken på jorden. Franskan spelar en ledande roll i europeisk politik och språket växer och utvecklas i andra världsdelar som till exempel Afrika. Båda språken är standard i internationella organisationer och bär på ett enormt kulturarv. Tio av de nobelpristagarna från de senaste 40 åren skriver på något av de romanska språken.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin