Masterprogram i språk

120 hp

Utbildningsplan, HSK2M

Det finns en senare version av utbildningsplanen.
Kod
HSK2M
Fastställd av
Språkvetenskapliga fakultetsnämnden, 12 april 2018
Diarienummer
SPRÅKFAK 2018/42
Ansvarig fakultet
Språkvetenskapliga fakulteten
Ansvarig institution
Institutionen för moderna språk

Behörighetskrav

Kandidatexamen om 180 hp med något av de i programmet ingående ämnena som huvudområde samt kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

För följande inriktningar krävs även kunskaper i svenska motsvarande det som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå:

 • Finsk-ugriska språk
 • Grekiska och bysantinologi
 • Kinesiska
 • Latin
 • Lingvistik
 • Romanska språk
 • Semitiska språk
 • Slaviska språk
 • Tyska

För inriktningarna:

 • Indologi
 • Iranska språk och
 • Turkiska språk

är även den behörig som har kandidatexamen i litteraturvetenskap eller språkvetenskap med avseende på huvudspråket samt tillräckliga språkkunskaper i aktuellt språk. Språkkunskaperna styrks genom test.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin