Masterprogram i språkteknologi

120 hp

Vid masterprogrammet i språkteknologi lär du dig hur vi kan få datorer att utföra användbara och intressanta uppgifter som gäller mänskligt språk. Det kan handla om användarprofilering, dokumentsökning och dokumentsovring, omvärldsbevakning, automatisk översättning och författarstöd. De senaste årens framgångar inom språkteknologin har följt utvecklingen inom maskininlärning och artificiell intelligens, och programmet förbereder dig för en karriär inom näringslivet eller vidare studier som doktorand.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Många av de digitala tjänster som definierar vår samtid bygger på ett avgörande sätt på språkteknologiska komponenter. Det kan handla om användarprofilering, dokumentsökning och dokumentsovring, omvärldsbevakning, automatisk översättning och författarstöd. Detta kräver metoder för att automatiskt analysera texter med en känslighet för deras språkliga struktur och innehåll. De utmaningar du möter i detta arbete ligger i rikedomen, oförutsägbarheten och kreativiteten hos mänsklig kommunikation, inte minst i de nya former av personliga uttryck som uppmuntras genom sociala medier.

Programmet ger dig avancerade insikter i mer teoretisk datorlingvistik. Syftet med programmet är att förbereda dig för en karriär inom den kommersiella språkteknologin, eller för en framtid i den akademiska världen, där nästa steg är forskarstudier.

Masterprogrammet i språkteknologi ges av institutionen för lingvistik och filologi och är hemvist för forskning och utbildning inom allmän språkvetenskap (lingvistik), klassiska och asiatiska språk. Kurser från andra institutioner och universitet kan ingå i examen och även utlandsstudier är uppmuntrat om det finns möjlighet.

Eftersom Uppsala universitet har en internationellt framstående datorlingvistikgrupp, hålls utformningen av programmet och innehållet i kurserna aktuella i relation till forskningsfrontens krav. Du som studerar på programmet uppmuntras att delta aktivt i utbildningens utveckling.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med språkteknologi som huvudområde.

Den första terminen av det tvååriga programmet ger dig en utgångspunkt för fortsatta studier. Kurser i programmering och matematik ger dig de färdigheter som krävs för att utföra kvantitativ analys av språkliga fenomen, och för att arbeta med storskalig automatisk behandling av språkliga data. Terminen innehåller också en översikt över de viktigaste frågorna och metoderna inom språkteknologin.

Den andra terminen ger ytterligare fördjupning i programmering och i viktiga delområden inom språkteknologin. Tonvikten ligger på datadrivna statistiska metoder. Det finns också utrymme för valbara kurser, så att du kan skräddarsy dina studier efter dina egna intressen och karriärplaner.

Kursen Språkteknologi: forskning och utveckling på tredje terminen fokuserar på arbete inom projekt och på forskningsmetodik. Du sporras att tänka kritiskt, självständigt och kreativt, när du närmar dig språkteknologiska problem. Ytterligare valbara kurser kommer att belysa andra språkteknologiska områden eller ge dig andra relevanta kunskaper.

Under den fjärde och sista terminen arbetar du med din masteruppsats, där du självständigt utför och presenterar en mer djupgående studie av något språkteknologiskt problem.

Kurser inom programmet

Termin 1

  • Programmering för språkteknologer I, 7,5 hp
  • Matematik för språkteknologer, 7,5 hp
  • Avancerad programmering för språkteknologer, 7,5 hp
  • Språkteknologi, 7,5 hp

Termin 2

  • Maskininlärning inom språkteknologin, 7,5 hp
  • Valbara kurser, 22,5 hp

Termin 3

  • Språkteknologi: forskning och utveckling, 15 hp
  • Valbara kurser, 15 hp

Termin 4

  • Masteruppsats i språkteknologi, 30 hp

Examensvillkoren tillåter förändringar i valet av kurser och du att uppmuntras att ta andra kurser om det är motiverat av din tidigare akademiska bakgrund eller personliga intressen.

Studera utomlands

Programmet kan med fördel inkludera studier vid lärosäten utomlands.

Under dina studier på programmet kommer du att möta i stort sett alla undervisningsformer som är typiska för universitetsutbildning, såsom föreläsningar, laborationer och seminarier. Det finns dock en betoning på uppgifter där praktiska implementationer står i fokus. Som student på programmet uppmuntrar vi dig att inta ett självständigt och experimentellt förhållande till olika metoder och olika typer av data (till exempel olika språk).

Flera kurser innehåller större projektuppgifter och programmet avslutas med det större självständiga arbete som redovisas i masteruppsatsen.

Programmet ges på engelska.

Med en masterexamen i språkteknologi kommer du att vara attraktiv för olika anställningar inom det språkteknologiska näringslivet. Du kan arbeta som systemutvecklare, med språk- eller kundanpassning, med stöd och med marknadsföring. Viktiga branscher är maskinöversättning och verktyg för översättare, samt andra typer av system för författarstöd. Andra exempel är system för dokumentsökning och dokumentklassificering.

Informationsutvinning från texter på naturligt språk är en viktig del av tjänster för omvärldsbevakning. En annan betydelsefull sektor är talteknologin, där system som producerar och känner igen tal utvecklas. Språkteknologer arbetar också med forskning och utbildning inom den akademiska världen.

Området kännetecknas av en nära samverkan mellan universiteten och kommersiella företag. Denna typ av kompetens öppnar också dörrar till näraliggande områden, till exempel där andra mänskliga beteendedata analyseras automatiskt.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin