Tyska

Tyska är ett germanskt språk och är släkt med svenskan. Tyska talas i Europa av cirka 100 miljoner människor, huvudsakligen i Tyskland, Österrike och Schweiz, men det finns tysktalande grupper i andra länder, till exempel i Rumänien, Tjeckien och Ryssland.

Utbildningen syftar i första hand till att förbättra den grundläggande språkfärdigheten. Detta sker genom studier av grammatik och träning av den muntliga och skriftliga språkfärdigheten. Dessutom studeras på grundnivå modern tysk litteratur och Tysklands historia, geografi och samhällsförhållanden. På högre nivå ingår språk- och litteraturvetenskap. De två introduktionskurserna om vardera 15 högskolepoäng ger tillsammans särskild behörighet till Tyska A1.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin