Keltiska språk

Kelterna ockuperade en gång stora delar av Europa, inklusive nuvarande Frankrike, Österrike och Schweiz, samt Irland och Storbritannien. Under 300-talet före Kristus nådde deras utbredning så långt som till Italien och Mindre Asien. De keltiska språken tillhör den indoeuropeiska språkfamiljen och även om den så kallade kontinentalgaeliskan bara finns kvar i form av tidiga inskriptioner och ortnamn, har de keltiska språk som talades längs atlantkusten överlevt in i modern tid. Dessa språk kan delas in i två grupper: De goideliska som utgörs av iriska, skotskgaeliska och manx, och de brittiska eller brythonska som utgöras av kymriska, bretonska och korniska.

Även om de fortfarande utgör minoritetsspråk i sina respektive länder, har antalet människor som talar iriska, kymriska och skotskgaeliska ökat under de senaste decennierna, delvis tack vare internet och sociala medier som underlättar språkkontakt trots geografiska avstånd. Kymriska är det mest talade av de keltiska språken, med över en halv miljon talare enligt den senaste folkräkningen. Iriska är, förutom ett av de officiella språken i Irland, också ett officiellt EU-språk.

Att studera ett språk ger en unik inblick i en kultur, men genom introduktionskurser i keltisk historia och irisk litteratur ges våra studenter möjlighet att ta del av kelternas rika historia, litteratur och kultur utan att de behöver kunskap om de keltiska språken. I dessa kurser studeras arkeologiska, historiska och språkliga bevis för kelternas existens i Europa. Du lär dig också om den rika litterära traditionen på folkspråken i Irland och Wales genom att studera mytologiska berättelser och hövisk kärlekspoesi i översättning.

Studium av forniriska med sina ålderdomliga drag vad gäller uppbyggnad och ordförråd, spelar en viktig roll inom den indoeuropeiska språkforskningen.

Förutom det språkliga studiet av forniriska, kan avancerade studenter också läsa några av dessa mytologiska och historiska berättelser på det ursprungliga folkspråket.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin