Irisk kärlekspoesi

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5KS226

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska

Om kursen

Kursen behandlar hövisk kärlekspoesi på iriska från 1300-talet till 1600-talet. Kursen ger en bakgrund till denna poesitraditions uppkomst, dess tematik och konventioner och dess utveckling. Dessa aspekter sätts även in i ett vidare, europeiskt sammanhang. Alla texter läses i engelsk översättning.

Distanskursens upplägg: Distanskursen bygger på självstudier och kommunikation i den webbaserade undervisningsmiljön, som innehåller all information om kursen och ingående kursaktiviteter. Undervisningen sker genom förinspelade föreläsningar, läsanvisningar, övningsuppgifter och diskussioner. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs för att följa kursen, eftersom all undervisning och examination genomförs via webben. Inga träffar på campus ingår. Att läsa en kurs på distans innebär att du själv i hög grad bestämmer när du studerar, eftersom du inte är lika bunden till schemalagda lektioner. Tänk dock på att en distanskurs kräver lika stor arbetsinsats som en vanlig campuskurs.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin