Nyiriska I

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5KS204

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 25 %, Distans, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 25 %, Distans, Engelska

Om kursen

Iriska är det första officiella språket i Irland och det språk som används till vardags i delar av landet. Det är ett officiellt arbetsspråk inom EU, och lärs ut till alla irländska skolbarn. Kursen ger en introduktion till språkets grunder och till irisk kultur. Vid kursens slut kommer du att kunna föra en enkel konversation och kunna läsa enkla texter på nyiriska.

Distanskursens upplägg: Distanskursen bygger på självstudier och kommunikation i den webbaserade lärplattformen, som innehåller all information om kursen och ingående kursaktiviteter. Undervisningen sker genom läs-/studieanvisningar, övningsuppgifter och diskussioner. Därtill anordnas ej obligatoriska veckovisa möten online för muntliga övningar. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs för att följa kursen, eftersom all undervisning och examination genomförs via webben. Inga träffar på campus ingår. Att läsa en kurs på distans innebär att du själv i hög grad bestämmer när du studerar, eftersom du inte är lika bunden till schemalagda lektioner. Tänk dock på att en distanskurs kräver lika stor arbetsinsats som en vanlig campuskurs.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin