Svenska

Studiet av svenska språket/nordiska språk spänner över ett vitt fält: från samtalsforskning till runstudier, från språk och kön till namnforskning och dialektologi. Också de andra nordiska språken – danska, norska och isländska – ingår i kursutbudet vid institutionen för nordiska språk.

Grundkurserna i svenska språket och nordiska språk behandlar svenska språkets struktur, svenska språkets roll i samhället samt dess historiska utveckling. I svenska språket ingår även kurser i textanalys samt skriftlig och muntlig framställning. I nordiska språk ingår även kurser om de tre övriga nordiska språken danska, isländska och norska.

Svenska språket och Nordiska språk samläser på C-nivån. Vid sidan om huvudspåret ger institutionen särskilda kurser i exempelvis Professionellt skrivande.

Kurser

Grundnivå, nybörjarkurser

Grundnivå, fortsättningskurser

Avancerad nivå

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin