Nordisk filologi

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5NS119

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska För utbytesstudenter

Om kursen

Filologi tillämpad på fornnordiska texter är en vetenskap med utlöpare till såväl språkvetenskapliga som litteraturvetenskapliga deldiscipliner. Grafonomi, paleografi och grammatik i vid mening kombineras med tolkningsvetenskap och editionsfilologi för att tillsammans med historiska kringvetenskaper utgöra redskapen för att förklara vad som står i en text, vilken innebörd detta har och i vilken relation texten och innehållet står i till andra texter och till samhället. Inom ramen för kursen diskuteras hur fornnordiska texter har givits ut och behandlats. Syftet med diskussionerna är att kritiskt granska och värdera såväl traditionell filologi som nyfilologi.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin