Anmälan och registrering

Som ny student ska du börja med att aktivera ditt studentkonto. Det kan du göra några dagar efter att du har fått ditt andra antagningsbesked.

Du registrerar dig i Ladok för studenter för att bekräfta att du avser gå den kurs eller de kurser som du är antagen till.. Om du ska påbörja ett av våra program ska du registrera dig på programmets inledande kurs som du har blivit antagen till. Registreringen stänger vid olika tidpunkter beroende på kurs.

I Ladok framgår sista dag för registrering på de kurser du antagits till. Observera att om du missar att registrera dig i tid kan din plats komma att erbjudas reservplacerad sökande.

Aktivera studentkonto

Ladok för studenter

Att vara villkorligt antagen till en kurs innebär att du vid antagningen inte är behörig till kursen men att du har utsikter att bli behörig inför kursstarten. Om du blir behörig till kursstart kan du registreras.

Är du villkorligt antagen ska du så snart som möjligt och senast sista registreringsdatum kontakta Institutionen för nordiska språk för att styrka din behörighet och bli registrerad.

Kontakta studievägledningen för tillgodoräknande (e-post)

Om du är placerad som reserv kommer du att bli kontaktad av institutionen via e-post om du kan erbjudas en plats. Glöm inte att kolla i din skräpkorg i mailen. Du har sedan ett fåtal dagar på dig att tacka ja. Reservantagning påbörjas i regel efter kursstart.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin