Nordiska studierådet

Nordiska studierådet är en förening för alla som studerar vid Institutionen för nordiska språk. Som en del av Uppsala studentkår arbetar vi för att förbättra för studenter på institutionen och tillgodose deras rättigheter.

Studeranderepresentanter

Vi utser studentrepresentanter till olika poster på institutionen. Studentposter finns till exempel i institutionsstyrelsen, lika villkorsgruppen och Humanistiska sektionsrådet. Du som är intresserad av någon av posterna eller bara vill veta mer om dem, kontakta oss.

Vår verksamhet

Studierådet har också verksamhet av ren umgängeskaraktär. Vi ordnar filmkvällar, seminarier som blandar både högt och lågt och terminsavslutningar med mera. Vi är alltid öppna för nya idéer. Håll också utkik på vår facebooksida efter nästkommande evenemang.

Bli ledamot

Studierådets ledamöter väljs på årsmötet som hålls i början av varje termin. Kallelser till våra möten skickas ut genom vår särskilda mejllista. Mejla oss så lägger vi till dig i listan.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin