Praktisk information

Här hittar du all tänkbar praktisk information som du behöver för att studera vid Institutionen för nordiska språk.

Detaljerad information om undervisningen kommer att finnas i lärplattformen Studium och ges i samband med första undervisningstillfället på respektive kurs. Sidorna i Studium kommer du åt en vecka före kursstart.

Lärplattformen Studium

Aktuella kursscheman publiceras fem veckor före kursstart. Scheman nås via TimeEdit eller kursytan i Studium. Eventuella schemaändringar läggs direkt in på schemat samt meddelas av läraren.

För att hitta rätt schema söker du på kursens anmälningskod. Du hittar koden i din anmälan på Antagning.se. Den är i formatet UU-12345. Var noga med att kryssa för rätt termin. Om du läser ett program kan du istället söka på programmets namn.

Sök fram ditt schema i TimeEdit

Litteraturlista för kurser

Kursplan med litteraturlista hittar du under respektive kurs eller via kursplanen i Studium

Sidan för fristående kurser

Till Studium

Köpa eller låna kurslitteratur

Kurslitteratur säljs i de fysiska bokhandlarna. Du kan också låna kurslitteratur på universitetets och studentnationernas bibliotek. Dessutom erbjuder nätbokhandlar kurslitteratur.

Institutionen för nordiska språk har även ett mindre institutionsbibliotek (Rum 16-2038A) där det finns viss kurslitteratur som kan läsas på plats.

Till viss del kan kurslitteraturen bestå av kompendier som säljs av institutionen. På många kurser finns kompendierna i Studium.

Här hittar du det du behöver veta om IT för dig som student.

Det handlar om olika system som Ladok och Studium samt om E-post och studentkonto.

Om IT för studenter

Tentamenstider för vt 2024 (pdf) Pdf, 209 kB.

Tentamenstider för augusti 2024 (pdf) Pdf, 161 kB.

Examination av olika moment i kurserna ges som schemalagda prov i skrivsal (både digitala eller med papper och penna beroende på kurs), hemtentamen eller muntliga prov, men kan också ske fortlöpande i samband med undervisningen. På en och samma kurs kan det finnas flera examinerande moment, och olika tentamensformer kan förekomma.

För att lyckas med dina studier är det viktigt att du aktivt deltar i kursens olika moment. Som student förväntas du delta i alla moment i undervisningen.

Om du är student från tidigare termin och vill tentera en kurs som har hemtenta, kontakta:

info@nordiska.uu.se

Det du behöver veta om att tentera vid Uppsala universitet

Hitta våra tentamenslokaler

Om E-tentamen och Inspera

Om du behöver göra uppehåll i dina studier ska du ansöka om studieuppehåll för att garanterat ha en plats på utbildningen efter uppehållet. Om du gör ett oanmält studieavbrott har du ingen garanterad plats på din utbildning.

Läs mer om studieuppehåll och studieavbrott

Kontakta studievägledningen om du vill göra studieuppehåll (e-post)

Om du har en varaktig funktionsnedsättning som blir ett hinder i studierna kan du få riktat pedagogiskt stöd under din studietid på universitetet.

Skicka e-post till institutionens kontaktperson: Niki Metrahi

Läs mer om att studera med funktionsnedsättning

Vill du ansöka om tillgodoräknande, studieuppehåll eller anmäla studieavbrott på program, kontakta då vår studievägledare som hjälper dig vidare. Studenter på fristående kurser anmäler studieavbrott direkt i Ladok.Praktis

Om tillgodoräknande av kurs

Kontakta studievägledningen för tillgodoräknande (e-post)

Institutionen för nordiska språk erbjuder kurser i svenska från nybörjarnivå till kurser i vetenskapligt språk. Våra kurser i svenska är inriktade på att utveckla färdigheten i språket och vänder sig till studerande med annat modersmål än svenska.

På sidan om språkkurserna hittar du information om kursupplägg, anmälningstider och FAQ.

Till institutionens sida om språkkurser i svenska

Studenter har en viktig roll i universitetets kvalitetsarbete. Det är betydelsefullt för universitetet att få veta hur du upplever dina studier. Du bidrar till kvalitetsutveckling av din utbildning genom att exempelvis besvara kursvärderingar.

Om hur du kan påverka Uppsala universitet

Om regler och rättigheter vid Uppsala universitet

Vad är en gasque, vad gör betygsombudsmännen och vad betyder egentligen alumn?

Till Uppsala universitets lista över ord du behöver som student

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin