Språkkurser i svenska för studenter med annat modersmål

Foto: Unsplash

Institutionen för nordiska språk erbjuder kurser i svenska från nybörjarnivå till kurser i vetenskapligt språk. Våra kurser i svenska är inriktade på att utveckla färdigheten i språket och vänder sig till studerande med annat modersmål än svenska.

Basic Swedish

Är du en inkommande utbytesstudent eller internationell kandidat- och masterstudenter vid Uppsala universitet, och vill lära dig svenska? Då har du kommit rätt. Basic Swedish 1–4 är grundläggande språkkurser i svenska för universitetets utländska studenter.

Basic Swedish riktar sig till dig som är nybörjare eller har en del förkunskaper i svenska. Målet är att studenterna ska få såväl grundläggande kunskaper i språket som en större insikt i svenska samhälls- och kulturförhållanden.

Insitutionen för nordiska språk erbjuder kurser i Basic Swedish på olika nivåer i både Uppsala och Visby. I Uppsala ges Basic Swedish 1 och 2 varje termin. Basic Swedish 3 och 4 ges de flesta terminer, beroende på om antalet sökande är tillräckligt stort. Vilka kurser vi erbjuder i Visby kan variera beroende på hur många studenter som är intresserade av de olika nivåerna varje termin.

Anmälan till Basic Swedish är öppen under särskilda perioder inför varje termin. Anmälningsperioderna varierar beroende på din studentkategori och på vilken studieort du tillhör.

Kurserna är avgiftsbelagda för studenter som behöver betala studieavgifter, men vi erbjuder dessa studenter att delta i undervisningen gratis, utan att de är registrerade eller får poäng för kursen. För studenter som inte behöver betala studieavgifter är kursen gratis.

Anmälan till Basic Swedish

FAQ - Svar på vanliga frågor

Information om Basic Swedish i Visby

Är du inte student vid Uppsala universitet, eller fick du inte någon plats på Basic Swedish den här terminen? SFI kan vara ett alternativ för dig. Läs mer om SFI, och undersök om du har rätt att delta, på Uppsala kommuns hemsida.

Till Uppsala kommuns hemsida

Behörighet i svenska

Behöver du behörighet i svenska motsvarande gymnasiets svenska 3 / svenska som andraspråk 3? Institutionen för nordiska språk erbjuder två möjligheter:

Behörighetsgivande utbildning i svenska, steg 1, 2, 3 och TISUS-testet.

För dig med utländsk förutbildning som inte har svenska som modersmål och ännu inte har behörighet i svenska finns tre kurser på olika nivåer: Behörighetsgivande utbildning i svenska steg 1, 2 och 3. Varje steg innebär en termins heltidsstudier.

Utbildningens mål är att förbereda dig för studier vid svensk högskola eller universitet. Den kommunikativa förmågan övas både skriftligt och muntligt. Godkänt resultat på Behörighetsgivande utbildning steg 3 ger behörighet i svenska för högskoleutbildning i Sverige.

Slutproven på Behörighetsgivande utbildning steg 3 är test som motsvarar Test i svenska inför universitet- och högskolestudier, Tisus. Godkänt resultat på Behörighetsgivande utbildning steg 3 ger behörighet i svenska för högskoleutbildning i Sverige.

Läs mer om och anmäl dig till Behörighetsgivande utbildning steg 1–3

TISUS-test

Tisus är ett nationellt, behörighetsgivande test i svenska avsett för personer med utländsk gymnasieutbildning som planerar att söka till högskoleutbildning i Sverige och som saknar betyg i svenska.

Testet ges två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten. Testet pågår under två dagar och består av tre delprov: läsförståelse, skriftlig färdighet och muntlig färdighet.

Förbered dig inför Tisus

Tisus är ett färdighetstest, inget kunskapstest. Det förekommer alltså inga krav på att du ska ha läst viss litteratur eller ha genomgått vissa kurser. Däremot måste språkfärdigheterna i svenska språket ligga på en tillräckligt hög nivå för att klara akademiska studier på svenska.

  • Du som har anmält dig till Tisus har fått mer information via e-post.

Läs mer om TISUS-provet eller gör exempelprov på TISUS hemsida

Svenska för akademiska studier för studerande med svenska som andraspråk eller svenska som främmande språk

Dessa kurser i svenska på grundnivå är tänkta för dig som har behörighet i svenska men vill eller behöver förbättra ditt språk för fortsatta studier på högskola/universitet.

Swedish for Academics

Institutionen för nordiska språk erbjuder kurser i svenska för anställda vid Uppsala universitet:

Följande kurser ges vid institutionen:

  • Swedish for Academics 1 (höst- och vårterminer)
  • Swedish for Academics 2 (höst- och vårterminer)
  • Swedish for Academics 3 (höst- och vårterminer)
  • Swedish for Academics 4 (vårterminer)

Målet med kurserna är att internationella forskare, lärare och stipendiater vid universitetet med annat modersmål än de nordiska språken eller finska skall inhämta grundläggande färdigheter i svenska språket och kunskaper om svenskt samhälle.

Information om kurserna hittar du på Medarbetaringången

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin