Om Institutionen för nordiska språk

Del av glasentré, Engelska parken

Glasentrén, Campus Engelska parken. Foto: Henrik Zetterberg.

1859 inrättades en professur i nordiska språk vid Uppsala universitet. I dag är vi en stor institution med omkring hundra anställda lärare, forskare och administratörer. Varje termin läser mer än tusen studenter hos oss. Här kan man studera nordiska språk ur flera olika aspekter. Svenska språket står i centrum för institutionens undervisning och forskning, men vi ger även kurser i danska, norska och isländska. I institutionens verksamhet ingår även Språkverkstaden och Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk.

Forskning bedrivs inom ett stort antal deldiscipliner, till exempel elevspråk, dialektologi, filologi, grammatik, namnforskning, runologi, sociolingvistik, stilistik och svenska som andraspråk.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin