Forskning vid Institutionen för nordiska språk

Från fornnordiska till förortssvenska. Forskningen vid Institutionen för nordiska språk är främst inriktad på det svenska språket samt våra nordiska grannspråk, danska, norska och isländska.

Forskningsprojekt

Konferenser, seminarier och kollokvier

Konferenser och symposier vid institutionen och evenemang som institutionen är medarrangör till.

Vid Institutionen för nordiska språk hålls regelbundna seminarier och kollokvier.

Konferenser

Seminarier och kollokvier

Del av Humanistiska teatern

Vetenskapliga sällskap

Vid Institutionen för nordiska språk finns vetenskapliga sällskap som också ger ut publikationer.

Vem forskar om vad?FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin