The Nordic Association of Linguists

The Nordic Association of Linguists (NAL) grundades 1976 och är en organisation för forskare inom språkvetenskap i de nordiska länderna, och forskare i andra länder som arbetar med de nordiska språken eller inom allmän lingvistik.

NAL organiserar två konferensserier:

  • The International Conference on Nordic and General Linguistics
  • the Scandinavian Conference of Linguistics.

Tillsammans med Cambridge University Press ger NAL ut the Nordic Journal of Linguistic (NJL), en tidskrift som täcker alla delar av språkvetenskapen, men har fokus på bidrag av generell och metodologisk karaktär och studier av de nordiska språken.

Till Nordic Journal of Linguistic

NAL:s styrelse 2022–2024

  • Ordförande: David Håkansson, institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet, Sverige.
  • Vice-ordförande: Seppo Kittilä, avdelningen för språk, Helsingfors universitet, Finland.
  • Sekreterare: Josefin Lindgren, institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet, Sverige.
  • Kassör: David Natvig, Institutt for kultur- og språkvitenskap, Universitetet i Stavanger, Norge

Läs mer om The Nordic Association of Linguists

Besök den engelska sidan för att läsa mer om NAL

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin