Utbildningar vid Institutionen för nordiska språk

Program och kurser i nordiska språk: svenska, svenska som andraspråk samt danska, norska och isländska vid Institutionen för nordiska språk

Utbildning på forskarnivå

Vid Institutionen för nordiska språk finns forskarutbildningsämnet nordiska språk. Inom detta är variationen på studierna stor: språkhistoria, dialektologi, namnforskning, sociolingvistik, svenska som andraspråk och svenska med didaktisk inriktning är alla exempel på olika inriktningar inom ämnet.

Gå forskarutbildningen vid Institutionen för nordiska språk

Doktorandantagning

Diplom. Promotion

Foto: Mikael Wallerstedt

Antagning till forskarutbildningen sker vanligtvis på hösten med tillträde i januari.

Examensuppsatser, studieråd och sociala medier

Här hittar du länkar till tidigare studenters uppsatser vid institutionen.

Du kan gå med i Nordiska studierådet, en förening för alla som studerar vid Institutionen för nordiska språk eller följa oss på sociala medier.

Kurser för utbytesstudenter

Institutionen för nordiska språk ger kurser om det mesta som rör studiet av det svenska språket.

Läs mer och anmäl dig här

Foto: Mikael Wallerstedt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin