Andraspråksinlärning i teori och praktik

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5NS191

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

Har du undrat hur det går till när man lär sig ett nytt språk? Varför är det lättare att lära sig vissa saker medan andra kräver mycket övning och vägledning? Varför lyckas vissa personer bättre än andra? Kan man bli så bra på ett nytt språk som på sitt modersmål? Är vissa undervisningsmetoder effektivare än andra? Den här kursen ger dig svaren till dessa frågor och mer genom att utforska inlärningen av uttal, grammatik och ordförråd.

Vi fokuserar huvudsakligen på svenskans inlärning men berör även andra språk som till exempel engelska. Under kursen arbetar du aktivt med praktiska uppgifter som analys av inlärares språkliga produktion och bedömning av de faktorer som kan förklara skillnader mellan olika inlärares behärskningsnivåer. Dessutom kommer du att få chansen att observera en lektion i svenska som andraspråk för att resonera över de didaktiska metoder som används där. Kursen utforskar vilka roller inlärarnas individuella egenskaper samt deras sociala miljö och modersmål spelar i hur de lyckas med sitt andraspråk.

Kursen samläses med Svenska som andraspråk A.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin