Grammatik i teori och praktik

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5SV274

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen introducerar teoretiska perspektiv på grammatisk analys som är aktuella inom modern språkvetenskaplig forskning, och du får bland annat lära dig grunderna i så kallad generativ grammatik. Generativ grammatik jämförs också med andra grammatiska teoribildningar. Dessutom får du öva dig i att använda databaser och textkorpusar för grammatiska analyser och undersökningar, och tillämpa denna kunskap genom att självständigt planera och genomföra en mindre grammatisk undersökning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin