Fackspråk, terminologi och översättning

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5NS252

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska För utbytesstudenter

Om kursen

Utan facktexter stannar världen - eller åtminstone det moderna samhället. Om du vill studera facktexter eller arbeta med dem på annat sätt, t.ex. skriva, översätta eller bearbeta dem så att de blir begripliga för utomstående, kan du ha nytta av den här kursen. Här får du lära dig både vad som kännetecknar facktexter och hur man kan studera dem ur ett språkvetenskapligt perspektiv. Du får bekanta dig med olika fackspråks särdrag och lära dig ett systematiskt förhållningssätt till termer. Du kommer dessutom att få verktyg att hantera utmaningar vid översättning av facktexter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin