Fackspråk, terminologi och översättning

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 5NS252

Huvudgrupp 1

Därtill kan det tillkomma ca 60 sidor aktuella forskningsartiklar enligt examinators anvisning.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin