Kritisk diskursanalys för språkvetare

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5SV271

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska För utbytesstudenter

Om kursen

Hur bidrar språket till att skapa och återskapa maktförhållanden, ideologier och identiteter? Detta utforskas inom språkvetenskapliga kritiska diskursstudier. I denna kurs får du en överblick över aktuella riktningar inom fältet och vi diskuterar och övar på att tillämpa grundläggande teoretiska och metodiska begrepp som behövs för att studera det ömsesidiga beroendet mellan språk och samhälle ur ett kritiskt perspektiv. Kursen utgår från ett synsätt där inte bara tal och skrift utan även bild, layout och medium beaktas i analysen. Inom kursen ges möjlighet till individuell fördjupning, då en av uppgifterna är att planera en forskningsstudie.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin