Andraspråksinlärares läs- och skrivutveckling

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5NS193

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska För utbytesstudenter

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska För utbytesstudenter

Om kursen

Läs- och skrivutveckling är av avgörande betydelse för den som lär sig svenska som andra språk, och hur gör man denna centrala del av andraspråksundervisningen bra? Kan läs- och skrivförmåga definieras på ett entydigt sätt? Vad innebär det för samhället när personer inte kan läsa och skriva, och vad innebär det för individen när förmågan saknas eller om man stöter på problem med läs- och skrivinlärning? Kursen ägnas åt faktorer som påverkar läs- och skrivutveckling när det sker på ett andraspråk och i olika åldrar. Vad är viktiga kunskaper som en lärare bör ha och hur kan kunskaperna bidra till att göra andraspråksundervisning bra?

Inom kursen får du genomföra observationer i undervisande klass och rapportera om detta på akademisk svenska. Kursen ägnas även åt vad forskning och erfarenhet visar om förutsättningar när kunskapsinhämtning sker på ett andraspråk, och kunskaper om detta som samtliga lärare bör ha, så att kunskaperna kan komma inlärarna/eleverna till godo i skolans alla ämnen.

Kursen samläses med Svenska som andraspråk B.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin