Danska och norska

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5NS223

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen är en grundkurs om svenskans närmaste släktingar, danskan och norskan. Du får inblick i den historiska bakgrunden till att danska och norska i dag är som de är och du lär dig om den aktuella språksituationen i Danmark och Norge. Du tränar på läsning genom att läsa skönlitterära texter på båda språken och du tränar på hörförståelse genom att lyssna till lärarna som undervisar på danska och norska.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin