Kommunikation i arbetslivet

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5NS264

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska För utbytesstudenter

Om kursen

I den här kursen står språk och kommunikation i arbetslivet i centrum. Du får bekanta dig med forskning som berör talande, skrivande och strategisk kommunikation i professionella sammanhang. Utifrån forskningen diskuteras vilka krav på kommunikativa färdigheter som det moderna arbetslivet ställer och vad en språkvetare kan bidra med. Kursen ger dig också möjlighet till fördjupning inom något tema som du själv är särskilt intresserad av genom att du skisserar ett forsknings- och utvecklingsprojekt lämpligt att genomföra på till exempel ett företag eller en myndighet.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin