Utbildning på forskarnivå

Vid Institutionen för nordiska språk finns ett forskarutbildningsämne: nordiska språk.

Inom detta är variationen på studierna stor och kan omfatta t.ex. text- och samtalsforskning, svenska med didaktisk inriktning (om svenska språket i skolan och svenska som andraspråk), språkstruktur och historisk lingvistik, namnforskning, flerspråkighet, grannspråk och dialekter, filologi och runologi (för exempel se institutionens forskning och pågående avhandlingsprojekt).

Forskning vid institutionen

Pågående avhandlingsprojekt

Utbildningen på forskarnivå omfattar motsvarande fyra års studier på heltid och består av en avhandlingsdel (180 hp) och en kursdel (60 hp). Utbildningen regleras av Allmän studieplan.

Vanligtvis sker antagning till forskarutbildningen en gång om året. Lediga platser annonseras här på hemsidan. För mer information, läs institutionens anvisningar för ansökan till utbildning på forskarnivå.

Kursportal för kurser vid flera universitet

Här samlar vi information om kommande kurser på forskarnivå vid flera universitet i Sverige och Finland.

Till kursportalen för forskarutbildning

Frågor angående ansökan besvaras av studierektorn för utbildning på forskarnivå.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin