Grammatik och fonologi

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5NS212

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen tar upp framställningar som presenterar och kritiskt diskuterar olika grundläggande teorier, modeller och metoder inom grammatiskt och fonologiskt inriktad språkvetenskap. Kursen inkluderar även vetenskapliga uppsatser som behandlar grammatiska och fonologiska problem i svenskan och/eller andra nordiska språk och som lämpar sig att diskutera från teoretiska och metodiska utgångspunkter. Inom kursens ram ska du dessutom på egen hand tillgodogöra dig en aktuell avhandling i grammatik eller fonologi inom ämnet Nordiska språk eller motsvarande. Avhandlingen väljs i samråd med examinator.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin