Fornisländska

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5NS115

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska För utbytesstudenter

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska För utbytesstudenter

Om kursen

Kärlek, poesi, spänning - de isländska sagorna har allt. Det fornisländska språket ger dig tillgång till ett av nordens främsta bidrag till världslitteraturen: de isländska sagorna, Snorres Edda och Eddadikterna. I denna kurs lär du dig grunderna i fornisländska och läser utdrag ur fornisländska sagor och dikter på originalspråk. Du analyserar texterna, lär dig fornisländsk ljudlära och grammatik och fyller på ditt fornisländska ordförråd. Du lär dig också om fornisländskan i förhållande till äldre och yngre svenska, vad som skiljer dem åt och vilka likheter som finns. Under kursens gång får du också kunskap om hur samhället såg ut när texterna skrevs och hur det påverkat texternas utformning.

Kursen samläses med Nordiska språk B.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin