Fornisländska

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5NS115

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Texter

På fornisländska läses ca 25 sidor, i svensk översättning en längre släktsaga och fem representativa eddadikter, allt enligt lärares anvisningar. Texterna väljs företrädesvis ur nedanstående lista.

  • Collinder, Björn, Den poetiska Eddan., 3. omarb. uppl., Stockholm, Forum, 1972Obligatorisk
  • Alving, Hjalmar, Isländska sagor., [Ny utg.]/ 3. uppl., Solna, Lettura, 1990Obligatorisk
  • Noreen, Erik; Johansson, Tomas, Isländsk läsebok, 3. översedda uppl., Stockholm, Institutionen för nordiska språk, 1995Obligatorisk

Läroböcker

Ordböcker

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin