Fornisländska

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5NS115

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Texter

I original läses ca 25 sidor (inklusive två eddadikter), i svensk översättning en längre släktsaga och fem representativa eddadikter, allt enligt lärares anvisningar. Texterna väljs företrädesvis ur nedanstående lista.

Läroböcker

Ordböcker

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin